CARDIOSIGNALS – Pretvorniški merilni sistem za pripravo in zajem fizioloških signalov

CARDIOSIGNALS – Pretvorniški merilni sistem za pripravo in zajem fizioloških signalov CARDIOSIGNALS – Pretvorniški merilni sistem za pripravo in zajem fizioloških signalov

Naročnik

Oddelek za fiziko Univerze v Lancastru, Velika Britanija, Oddelek za endokrinologijo ter
Oddelek za intenzivno interno medicino Kliničnega centru v Ljubljani,
Institut za patofiziologijo Medicinske fakultete v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani

Trajanje

2001

Namen

merilni sistem CARDIOSIGNALS omogoča neinvazivno merjenje in spremljanje poteka različnih fizioloških funkcij v človeškem telesu

Funkcija

omogoča sočasno spremljanje električne aktivnosti srca, dinamike krvnega tlaka, ritma dihanja in variacij telesne temperature. Pretvorniški merilni sistem omogoča povezavo z osebnim računalnikom, na katerem se izvaja analiza in vrednotenje zbranih podatkov

Inovativnost

zaznava izjemno majhne spremembe telesne temperature (<1/1000 °C)

Učinki

omogoča poglobljeno študijo dinamike kardiovaskularnega sistema z možnostjo uporabe rezultatov na številnih področjih medicine, predvsem pri nadzoru globine anastezije in diagnosticiranju diabetesa

Informacije

janko.petrovcic@ijs.si