ASPECT – Napredni regulacijski algoritmi na industrijskih krmilnikih

ASPECT – Napredni regulacijski algoritmi na industrijskih krmilnikih

Naročnik

Inea d.o.o., Ljubljana, Start, Indelec Europe S.A., Atene, Start Engineering JSCo., Sofija, Evropska skupnost (5. okvirni program – CRAFT)

Trajanje

2000 - 2002

Namen

realizacija napredne regulacije zahtevnih nelinearnih in časovno spremenljivih procesov z uporabo programirljivih logičnih krmilnikov

Funkcija

  • regulacija z uporabo več različnih regulacijskih algoritmov,
  • sprotno učenje nelinearnega modela iz procesnih meritev,
  • spremljanje kvalitete zaprtozančnega delovanja,
  • postopki samodejnega uglaševanja.

Inovativnost

uporaba umetnointeligenčnih postopkov razpoznavanja vzorcev za izboljšanje in povečanje zanesljivosti sprotnega eksperimentalnega modeliranja procesa ter povečanje avtonomnosti delovanja

Učinki

enostavnejše uvajanje regulatorjev z razporejanjem parametrov v industrijski praksi

Informacije

jus.kocijan@ijs.si
samo.gerksic@ijs.si