PLCbatch – orodje za vodenje šaržnih procesov po standardu S88.01 na PLC opremi

Uporabniški vmesnik za izvajanje recepta Model obnašanja faz

Naročnik

INEA d.o.o., Ljubljana

Trajanje

2005-2007

Namen

Poenostaviti sisteme za recepturno vodenje šaržnih procesov brez izgube na izrazni moči ter prestaviti izvajanje receptov s platforme osebnih računalnikov na bistveno bolj zanesljivo platformo programabilnih logičnih krmilnikov.

Funkcija

  • Dvonivojski recepti
  • Splošni recepti razredov enot
  • Sočasno izvajanje večjega števila receptov z avtomatsko alokacijo enot
  • Podpora sočasnih (AND) in izbirnih (OR) razvejitev
  • Izvajanje razširjenega in prilagodljivega avtomata stanj posameznih faz (programer lahko izbere poljubno podmnožico stanj in nadstanj in tako določi svoj lastni model obnašanja faz)

Inovativnost

  • Tabelarična predstavitev SFC diagrama, ki omogoča (ob minimalni redukciji izrazne moči) izvajanje dvonivojskih receptov s sočasnimi fazami na krmilniški platformi.
  • Koncept obnašanja faz kot razširjenih končnih avtomatov z gnezdenimi stanji, fino granulacijo akcij na entry, loop, exit in always sekvence posameznih stanj in sekvence akcij prehodov ter definicijo kompleksnih prehodov stanj iz enega v drugo mirujoče stanje skozi množico sekvenc.

Učinki

Razvito je enostavno toda zmogljivo orodje za recepturno vodenje šaržnih procesov na PLC platformi, ki omogoča boljše obvladovanje procesa razvoja sistemov šaržnega vodenja ter doseganje bistveno večje zanesljivosti teh sistemov.

Informacije

giovanni.godena@ijs.si

Prospekt PLCbatch