HVAC - Algoritem za določanje optimalnih referenčnih temperatur prostorov zgradb

HVAC 1/2 HVAC 2/2

Naročnik

GOAP d.o.o. Nova Gorica

Trajanje

2005-2008

Namen

zagotavljati termično udobje v prostorih ob manjši porabi energije za gretje in hlajenje prostorov

Funkcija

določitev optimalne referenčne temperature v prostorih, ko le-ti niso zasedeni in ob pravem času pred zasedenostjo prostorov vklopiti gretje ali hlajenje, da doseže temperatura v prostorih želeno vrednost v predpisanem dvižnem času.

Inovativnost

načrtan algoritem se lahko uporabi za gretje in hlajenje prostorov, kjer je zasedenost znana vnaprej, kot tudi v prostorih, kjer zasedenost ni znana vnaprej. Algoritem je bil simulacijsko preizkušen na študijskem modelu hotelske zgradbe za celoletno vremensko obdobje. Parametri statičnega modela, ki ga algoritem uporablja za določanje dvižnega časa temperature, se samodejno nastavljajo.

Učinki

simulacijske študije kažejo, da lahko z razvitim algoritmom ohranimo v prostorih, kjer je zasedenost znana vnaprej, željeno termično udobje pri okoli 10 % manjši porabi energije za gretje in hlajenje prostorov, kot če časov vklopa gretja ali hlajenja ne spreminjamo. Algoritem daje obetavne rezultate, ki jih bo potrebno ovrednotiti tudi na realnem objektu.

Informacije

darko.vrecko@ijs.si