Publications in year 2009

Original Scientific Article (1.01)
ZORZUT, Sebastjan, GRADIŠAR, Dejan, JOVAN, Vladimir, MUŠIČ, Gašper. Use of a procedural model in the design of production control for a polymerization plant. International Journal of Advanced Manufacturing, Springer-Verlag London Limited, 2009, vol. 44, no. 11-12, str. 1051-1062.
GAŠPERIN, Matej, JURIČIĆ, Đani. The uncertainty in burn prediction as a result of variable skin parameters: an experimental evaluation of burn-protective outfits. Burns, 2009, Volume 35, Issue 7, Pages 970-982.
AŽMAN, Kristjan, KOCIJAN, Juš. Fixed-structure Gaussian process model. International Journal of Systems Science, 2009, vol. 40, no. 12, 1253-1262.
KANDARE, Gregor, STRMČNIK, Stanko, GODENA, Giovanni. Domain specific model-based development of software for programmable logic controllers. Comput. ind.. [Print ed.], [in press], 2009, 13 str.
VREČKO, Darko, VODOPIVEC, Narcis, STRMČNIK, Stanko. An algorithm for calculating the optimal reference temperature in buildings. Energy build.. [Print ed.], 2009, vol. 41, no. 2, str. 182-189.
BLAŽIČ, Sašo, Š KRJANC, Igor, GERKŠIČ, Samo, DOLANC, Gregor, STRMČNIK, Stanko, HADJISKI, Mincho B., STATHAKI, Anna. Online fuzzy identification for an intelligent controller based on a simple platform. Eng. appl. artif. intell.. [Print ed.], 2009, vol. 22, no. 4/5, str. 628-638.
ZORZUT, Sebastjan, JOVAN, Vladimir, GRADIŠAR, Dejan, MUŠIČ, Gašper. Closed-loop control of a polymerisation plant using production performance indicators (PIs). Int. j. comput. integr. manuf.. [Print ed.], 2009, vol. 22, no. 12, str. 1128-1143.
CROSSAN, Andrew, MURRAY-SMITH, Roderick, BREWSTER, Stephen, MUSIZZA, Bojan. Instrumented usability analysis for mobile devices. International journal of mobile computer interaction [Tiskana izd.], 2009, vol. 1, no. 1, str. 1-20.
GODENA, Giovanni. A new proposal for the behaviour model of batch phases. ISA trans, 2009, vol. 48, no. 1, str. 3-9.
ALLER, Fernando, KUKANJA, Dolores, JOVAN, Vladimir, GEORGIADIS, Michael C. Modelling the semi-batch vinyl acetate emulsion polymerization in a real-life industrial reactor. Math. comput. model. dyn. syst, 2009, vol. 15, no. 2, str. 139-161.
PERŠ IN, Gabrijel. . Vrednotenje metode enačenja pri regulaciji procesov s PID regulatorjem : diplomsko delo, Ljubljana: [G. Peršin], 2009, 109 str.
Professional Article (1.04)
PETROVČIČ, Janko, JOVAN, Vladimir, SVETEK, Aleš. Agregat na gorivne celice v uporabi v SV. Slov. vojs. (Tisk. izd.), 2009, letn. 17, št. 2, str. 25-28.
STRMČNIK, Stanko, JURIČIĆ, Đani, MUSIZZA, Bojan, PETROVČIČ, Janko. Od senzorja do prave odločitve. Ventil (Ljubl.), 2009, letn. 15, št. 3, str. 254-262.
VINDIŠ AR, Jure, JOVAN, Vladimir. Mobilna kogeneracijska enota na gorivne celice. Ventil (Ljubl.), 2009, letn. 15, št. 6, str. 552-553.
Popular Article (1.05)
JOVAN, Vladimir. Projekt I3E za pospeševanje inovacij. IRT 3000, 2009, letn. 24, št. 4, str. 101.
Published Scientific Conference contribution (1.08)
GAŠPERIN, Matej, BOŠ KOVSKI, Pavle, JURIČIĆ, Đani. Gear health monitoring and prognosis. Proceedings of the 10th International PhD Workshop on Systems and Control, Hluboká and Vitavou, Czech Republic, September 22-26, 2009, Department of Adaptive Systems, Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009, .
GAŠPERIN, Matej, BOŠ KOSKI, Pavle, JURIČIĆ, Đani. Prognosis of gear health using stochastic dynamical models with online parameter estimation. Proceedings of the 1st Annual Conference of the Prognostics and Health Management Society 2009, PHMSociety, San Diego, CA September 27 - October 1, 2009, 2009, .
KOCIJAN, Juš, AŽMAN, Kristjan. Applications of varying parameters modelling with Gaussian processes. 2nd IFAC International Conference on Intelligent Control Systems and Signal Processing, September 21-23, 2009, Istanbul, Turkey. ICONS 2009, 2009, 6 pages.
GRANCHAROVA, Alexandra, NEDIALKOV, D., KOCIJAN, Juš, HRISTOVA, H., KRASTEV, A. Application of Gaussian processes to the prediction of ozone concentration in the air of Burgas. International conference Automatics and Informatics\'09, Bulgaria, Sofia, 29.09 - 4.10.09. Proceedings : John Atanasoff celebration days, Sofia: Union of Automation and Informatics, 2009, IV-17-IV-20.
PŠ˜IKRYL, Jan, KOCIJAN, Juš. An empirical model of occupancy-queue relation. Proceedings of the 12th IFAC Symposium on Transportation Systems, Redondo Beach, CA, IFAC, 2009, 456-461.
GRADIŠAR, Dejan, KOCIJAN, Juš. Nelinearni proizvodni model sistems Tennessee Eastman = Nonlinear production model of TE system. ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik Osemnajste mednarodne elektrotehniške in računalniške konference - ERK 2009, 21-23. september 2009, Portorož, Slovenija, Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2009, vol. A, 305-308.
HVALA, Nadja, MITEVA, Teodora, KUKANJA, Dolores. Modelling, simulation and control of a semi-batch industrial polymerization reactor. V: BHUSAN DAS, Diganta (ur.), NASSEHI, Vahid (ur.), DEKA, Lipika (ur.). 7th International Industrial Simulation Conference 2009, ISC\'09, June 1-3, 2009, Loughborough, United Kingdom, Ostend: EUROSIS-ETI, 2009, str. 318-324.
GERKŠIČ, Samo, PREGELJ, Boštjan, STEINER, Igor. O zmanjševanju kršitev izhodnih omejitev s prediktivnim regulatorjem = On suppression of output constraints violations using a predictive controller. Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu : zbornik konference AIG\'09, 29. junij - 3. julij 2009, Društvo avtomatikov Slovenije, 2009, .
GERKŠIČ, Samo, PREGELJ, Boštjan. Disturbance rejection tuning of a tracking multi-parametric predictive controller. 2009 IEEE International Conference on Industrial Technology, Monash University, Gippsland, Australia, 2009, .
MROVLJE, Jernej, VRANČIĆ, Damir. Aplikacija za merjenje razdalj s pomočjo stereoskopskih posnetkov = Position measuring application based on stereoscopic pictures. V: MUŠKINJA, Nenad (ur.), ROTOVNIK, Milan (ur.). Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu : zbornik konference AIG\\\'09, 29. junij - 3. julij 2009, Maribor: Društvo avtomatikov Slovenije, 2009, 5 str.
BOŠ KOSKI, Pavle, VRANČIĆ, Damir, UREVC, Anton, VIŽINTIN, Jože. Condition monitoring of rotational machines. V: MUŠKINJA, Nenad (ur.), ROTOVNIK, Milan (ur.). Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu : zbornik konference AIG\'09, 29. junij - 3. julij 2009, Maribor: Društvo avtomatikov Slovenije, 2009, 5 str.
GRADIŠAR, Dejan, ESPUÑA, Antonio, PUIGJANER, Luis. Komunikacijski sistem znotraj celovitega vodenja šaržne proizvodnje. V: MUŠKINJA, Nenad (ur.), ROTOVNIK, Milan (ur.). Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu : zbornik konference AIG\'09, 29. junij - 3. julij 2009, Maribor: Društvo avtomatikov Slovenije, 2009, 5 str.
LUMBAR, Satja, DOLANC, Gregor, STRMČNIK, Stanko, VREČKO, Darko, MATKO, Drago. Prediktivno vodenje letala s pomočjo strojnega vida = Predictive visual servoing of an aircraft. V: MUŠKINJA, Nenad (ur.), ROTOVNIK, Milan (ur.). Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu : zbornik konference AIG\'09, 29. junij - 3. julij 2009, Maribor: Društvo avtomatikov Slovenije, 2009, 5 str.
VREČKO, Darko, LOŽAR, Anton, VREČKO, Vladimir, JOVAN, Vladimir. Računalniški program za določanje urnika sarž v pripravi surovin v Cinkarni Celje = Software for scheduling of batches in the raw material preparation process in Cinkarna. : MUŠKINJA, Nenad (ur.), ROTOVNIK, Milan (ur.). Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu : zbornik konference AIG\'09, 29. junij - 3. julij 2009, Maribor: Društvo avtomatikov Slovenije, 2009, 5 str.
SVETEK, Aleš, VRANČIĆ, Damir, PETROVČIČ, Janko, KRANČAN, Samo, Š APONJA, Zoran. Razvoj adaptivnega inteligentnega ventila = Design of adaptive intelligent valve. V: MUŠKINJA, Nenad (ur.), ROTOVNIK, Milan (ur.). Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu : zbornik konference AIG\'09, 29. junij - 3. julij 2009, Maribor: Društvo avtomatikov Slovenije, 2009, 5 str.
VIŽINTIN, Jože, UREVC, Anton, SUHAČ, Blaž, JURIČIĆ, Đani, BOŠ KOSKI, Pavle. Developing laboratory test rig for studying automatic intelligent diagnostic system. V: The Sixth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, Dublin, June 23-25, 2009. CM 2009 and MFPT 2009, Northampton: Comadit, 2009, str. 489-496.
JOVAN, Vladimir, PERNE, Matija, PETROVČIČ, Janko. Review of the energetic flows in a commercial PEM fuel-cell system. V: The 3rd European & International Conference on Hydrogen & Renewable Energy Sources, Hydrogen Based Energy Storage, And Theirs Economic/Environment Consequences, September 21-22, 2009, Bucharest, Romania. eHYDROGENIA. Bucharest: Romanian Academy, 2009, 8 str.
HROVAT, Marko, BELAVIČ, Darko, DOLANC, Gregor, FAJDIGA, Primož, SANTO-ZARNIK, Marina, HOLC, Janez, HOČEVAR, Stanko, KOSEC, Marija. Micro-reactors realised in the LTCC technology as liquid fuel reformers for fuel cells-preliminary - preliminary results. V: VALANT, Matjaž (ur.), PIRNAT, Urša (ur.). Slovenska konferenca o materialih in tehnologijah za trajnostni razvoj, Ajdovščina, 11.-12. maj 2009. Knjiga povzetkov. Zbornik, V Novi Gorici: Založba Univerze, 2009, str. 63-67.
GRADIŠAR, Dejan, COPADO, P. J., MUÑOZ, E., MORENO-BENITO, M., ESPUÑA, Antonio, PUIGJANER, Luis. Communication within an integrated batch control. V: TROCH, Inge (ur.), BREITENECKER, Felix (ur.). 6th Vienna Conference on Mathematical Modelling, February 11-13, 2009, Vienna University of Technology, Austria. MATHMOD Vienna 09 : proceedings, (ARGESIM Report, no. 35). Vienna: ARGESIM, 2009, str. 2490-2493.
MROVLJE, Jernej, VRANČIĆ, Damir. Distortion impact on a stereo distance. V: HOFMAN, R. (ur.), ŠMÍDL, Václav (ur.), PAVELKOVÁ, L. (ur.). Proceedings of the 10th International PhD Workshop on Systems and Control, Hluboká and Vitavou, Czech Republic, September 22-26, 2009, Prague: Department of Adaptive Systems, Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009, 5 str.
KANDARE, Gregor. Oxygen control in a wastewater treatment plant using adaptive predictive controllers. V: HOFMAN, R. (ur.), ŠMÍDL, Václav (ur.), PAVELKOVÁ, L. (ur.). Proceedings of the 10th International PhD Workshop on Systems and Control, Hluboká and Vitavou, Czech Republic, September 22-26, 2009, Prague: Department of Adaptive Systems, Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009, 5 str.
BOŠ KOSKI, Pavle, MUSIZZA, Bojan, PETROVČIČ, Janko, JURIČIĆ, Đani. Bearing fault detection in brushless DC motors : a sensitivity study. V: HOFMAN, R. (ur.), ŠMÍDL, Václav (ur.), PAVELKOVÁ, L. (ur.). Proceedings of the 10th International PhD Workshop on Systems and Control, Hluboká and Vitavou, Czech Republic, September 22-26, 2009, Prague: Department of Adaptive Systems, Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009, 6 str.
PREGELJ, Boštjan, GERKŠIČ, Samo. Multiple model approach to multi-parametric model predictive control of a nonlinear process - simulation case study. V: HOFMAN, R. (ur.), ŠMÍDL, Václav (ur.), PAVELKOVÁ, L. (ur.). Proceedings of the 10th International PhD Workshop on Systems and Control, Hluboká and Vitavou, Czech Republic, September 22-26, 2009, Prague: Department of Adaptive Systems, Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009, 6 str.
HROVAT, Marko, BELAVIČ, Darko, DOLANC, Gregor, FAJDIGA, Primož, HOČEVAR, Stanko, SANTO-ZARNIK, Marina, HOLC, Janez, KOSEC, Marija. A ceramics-based microreactor : 3D LTCC structures and a preliminary evaluation. V: 33nd International IMAPS-IEEE CPMT Poland Conference, 21-24 September 2009, Pszczyna Poland. Proceedings. [S. l.]: IMAPS, 2009, str. 155-158.
HROVAT, Marko, BELAVIČ, Darko, DOLANC, Gregor, FAJDIGA, Primož, SANTO-ZARNIK, Marina, HOLC, Janez, JERLAH, Mitja, HOČEVAR, Stanko, KOSEC, Marija. 3D structures realised in the LTCC technology - ceramic micro-reactor. V: TOPIČ, Marko (ur.), KRČ, Janez (ur.), ŠORLI, Iztok (ur.). 45th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Advanced Photovoltaic Devices and Technologies, September 9 - September 11, 2009, Postojna, Slovenia. Proceedings. Ljubljana: MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2009, str. 179-183.
PREGELJ, Boštjan, GERKŠIČ, Samo. Hybrid multi-parametric model predictive control of a nonlinear process approximated with a piecewise affine model. V: ECC\'09, European Control Conference 2009, 23-26 August 2009, Budapest, Hungary. Proceedings. [S. l.]: EUCA: = European Union Control Association, 2009, str. 3492-3497.
HROVAT, Marko, BELAVIČ, Darko, DOLANC, Gregor, FAJDIGA, Primož, BATISTA, Jurka, HOČEVAR, Stanko, SANTO-ZARNIK, Marina, HOLC, Janez, KOSEC, Marija, STEGEL, Iztok. LTCC ceramics based micro-reactor; fuel processor for PEM fuel cells - preliminary results. V: SET-150 specialists meeting on \"Energy technologies for portable power supplies and energy management for military applications\", Brdo pri Kranju, 4-5 May 2009. [S.l.: s.n.], 2009, 11 str.
LUKMAN, Tomaž, GODENA, Giovanni. Model-driven engineering and an example of its introduction. V: BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), LENARČIČ, Jadran (ur.), ŽLAJPAH, Leon (ur.), GAMS, Andrej (ur.), FOMICHOVA, Olga S. (ur.), FOMICHOV, Vladimir (ur.), BRODNIK, Andrej (ur.). Zbornik 12. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2009, 12.-16. oktober 2009 : zvezek A : volume A, (Informacijska družba), Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2009, zv. A, str. 253-256.
LUMBAR, Satja, VRANČIĆ, Damir. Application of the MOMI tuning method to a fixed-wing aircraft. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik Osemnajste mednarodne elektrotehniške in računalniške konference - ERK 2009, 21-23. september 2009, Portorož, Slovenija, Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2009, zv. A, str. 267-269.
Interview (1.22)
STRMČNIK, Stanko. Povezovalne institucije opravljajo veliko delo. Finance, [Tiskana izd.], 2009, št. 169, str. 20-21.
Doctoral disertation (2.08)
PREGELJ, Boštjan. . Hibridni sistemi pri obravnavi motenj v nizkonivojskem vodenju procesov : doktorska disertacija, Ljubljana: [B. Pregelj], 2009, 140 str.
Masters Thesis (2.09)
GODENA, Giovanni. . Modelno usmerjen razvoj programske opreme za vodenje procesov : magistrsko delo, Maribor: [G. Godena], 2009, XV, 172 str.
LUKMAN, Tomaž. . Nivoji zrelosti poslovne inteligence v slovenskih organizacijah : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Lukman], 2009, IV, 90 str., 43 str.
SVETEK, Aleš. . Zasnova in izvedba elektronskega krmilnika za pogon elektromotornih ventilov = [Design and implementation of electronic controller for electric motor driven valves] : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Svetek], 2009, VI, 73 str.
Undergraduate Thesis (2.11)
PETELIN, Dejan. . Sprotno učenje modelov na podlagi Gaussovih procesov = [Incremental learning of Gaussian process models] : diplomsko delo, Ljubljana: [D. Petelin], 2009, 50 str.
Treatise, Preliminary Study, Study (2.13)
STEINER, Igor, MARINŠ EK, Zoran, VINDIŠ AR, Jure, ČUK, David, KOSIN, Peter, TANCEK, Janez, ALBIČ, Marko, PUH, Gregor, LOŽAR, Anton, BAGGIA, Tina, GODENA, Giovanni. . Analiza potreb postopkovnega vodenja po S88.01 : projektni izdelek PI 1.1 za projekt RTbatch, (IJS delovno poročilo, 10239, zaupno), 2009, .
ČUFAR, Aljaž, JOVAN, Vladimir. . Ocena bilance vode v sistemu Reformer/PEM gorivne celice, (IJS delovno poročilo, 10263), 2009, .
ČUFAR, Aljaž, FAJDIGA, Primož, JOVAN, Vladimir. . Ocena energijskih tokov sistema gorivnih celic Nexa Power Module na osnovi meritve z vgrajenimi senzorji, (IJS delovno poročilo, 10289), 2009, .
Damir, PETROVČIČ, Janko, SVETEK, Aleš, KRANČAN, Samo, Š APONJA, Zoran. . Opis delovanja inteligentnega ventila za model AME 335, (IJS delovno poročilo, 10181), 2009, .
VREČKO, Darko, JOVAN, Vladimir, PETROVČIČ, Janko. . PEM gorivne celice : problematika vodenja in možnosti za nadaljne delo, (IJS delovno poročilo, 10294), 2009, .
RAUBAR, Edvin, MROVLJE, Jernej, VRANČIĆ, Damir. . Pozicioniranje vlačilcev pod obalnim dvigalom, (IJS delovno poročilo, 10310), 2009, .
PERŠ IN, Gabrijel, VRANČIĆ, Damir, KLANČAR, Gregor. . Preizkus metode enačenja na modelih procesov in laboratorijskih modelnih napravah, (IJS delovno poročilo, 10225), 2009, .
GERKŠIČ, Samo, HVALA, Nadja, HIRŠ ELJ, Armin, DOLANC, Gregor, JOVAN, Vladimir. . Seznam predlogov za nakup nove opreme : priloga k prijavi Centra odličnosti za sodobne tehnologije vodenja, (IJS delovno poročilo, 10229), 2009, .
VREČKO, Darko, HVALA, Nadja. . Simulacijska študija delovanja idejne zasnove sekvenčne čistilne naprave za nadgradnjo CČND, (IJS delovno poročilo, 10267), 2009, .
PETROVČIČ, Janko, JOVAN, Vladimir, ČERNE, Stanislav. . Sistem za zaščito sklada gorivnih celic pred zmrzovanjem, (IJS delovno poročilo, 10355), 2009, .
VREČKO, Darko, JOVAN, Vladimir. . Specifikacija funkcionalnih matematičnih modelov sistema z goritnimi celicami, (IJS delovno poročilo, 10290), 2009, .
GODENA, Giovanni, GRADIŠAR, Dejan, JOVAN, Vladimir, STRMČNIK, Stanko. . Specifikacije modelov in receptov vodenja po S88.01, (IJS delovno poročilo, 10227, zaupno), 2009, .
VREČKO, Darko, JOVAN, Vladimir. . Študijski sistem z gorivnimi celicami, pregled literature in možnosti za nadaljnje delo, (IJS delovno poročilo, 10162), 2009, .
KOCIJAN, Juš, BANDELJ, Nevenka, JANEŠ , Aleksander, JERAJ, Dejan, RAKE, Heinrich. . Zunanja evalvacija Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru : poročilo o zunanji evalvaciji, Ljubljana: Svet RS za visoko šolstvo, Senat za evalvacijo, 2009, 33 str.
Project documentation (2.14)
PREGLEJ, Aleksander, KOSIN, Peter, STEINER, Igor, GODENA, Giovanni. . Batch system specifications, (IJS delovno poročilo, 10238, zaupno), 2009, .
PETROVČIČ, Janko, MUSIZZA, Bojan, BOŠ KOSKI, Pavle, SVETEK, Aleš, ČERNE, Stanislav, Š TRUBELJ, Miroslav. . Diagnostični sistem za elektronsko komutirane motorje tipa 74X : tehnična dokumentacija, (IJS delovno poročilo, 10341), 2009, .
PETROVČIČ, Janko, JOVAN, Vladimir, ČERNE, Stanislav, Š TRUBELJ, Miroslav, SVETEK, Aleš. . Električni agregat na gorivne celice - 7 KW APU : navodila za uporabo in tehnična dokumentacija, (IJS delovno poročilo, 10102), 2009, .
PETROVČIČ, Janko, JOVAN, Vladimir, SVETEK, Aleš, ČERNE, Stanislav, Š TRUBELJ, Miroslav, SVETEK, Aleš. . Električni agregat na gorivne celice - AGC-7KW : navodila za uporabo in tehnična dokumentacija, (IJS delovno poročilo, 10237), 2009, .
GODENA, Giovanni. . Phase logic interface for Wonderware InBatch environment based on the phase behaviour model of the PLCbatch environment : specification, ver. 2.2, (IJS delovno poročilo, 10184, zaupno), 2009, .
GRILJ, Jože, STEINER, Igor, GODENA, Giovanni. . Posode za sprejem fermentacijske brozge : programske specifikacije (SDS), (IJS delovno poročilo, 10228, zaupno), 2009, .
GODENA, Giovanni, STEINER, Igor, DOLENC, Gašper. . Rekonstrukcija vodenja procesa sinteze smol v podjetju Color d.d., Medvode : projekt izvedenih del (funkcijske specifikacije), ver. 1.1, (IJS delovno poročilo, 10090, zaupno), 2009, .
GODENA, Giovanni, GRADIŠAR, Dejan. . Specifikacije šaržnega strežnika, (IJS delovno poročilo, 10326), 2009, .
Software (2.21)
GERKŠIČ, Samo. . LLAPC library = Knjižnica LLAPC, Ljubljana: Institut Jožef Stefan, Odsek za računalniške sisteme, 2009, .
Radio or Television Event (3.11)
KOSEC, Marija, KRIŽAN, Peter, LENARČIČ, Jadran, STRMČNIK, Stanko. . 60. obletnica Instituta Jožef Stefan : oddaja Intelekta, Radio Slovenija, 2009, .
Invited lecture at foreign university (3.14)
KOCIJAN, Juš. Divide & conquer method for analysis and control design of non linear systems. , Sofia: University of Chemical Technology and Metallurgy, 2009, 20 Feb. 2009.
KOCIJAN, Juš. Dynamic systems identification with Gaussian process models. , Prague: Department of Adaptive Systems, Institute of Information Theory and Automation, 2009, 27. Oct. 2009.
KOCIJAN, Juš. Open source tool for computer aided control system design. , Sofia: University of Chemical Technology and Metallurgy, 2009, 24 Feb. 2009.
KOCIJAN, Juš. Probabilistic approach to systems identification. , Maynooth: National University of Ireland, Department of Electronic Engineering, 2009, 5 Mar. 2009.
KOCIJAN, Juš. Systems identification from measured data. , Prague: Czech Technical University, 2009, course given from 29 September to 28 October 2009.
Unpublished Conference Contribution (3.15)
MUSIZZA, Bojan, PETROVČIČ, Janko, BOŠ KOSKI, Pavle, JURIČIĆ, Đani. . Fault diagnostic system based on approximate reasoning : presented at Annual Conference of the Prognostics and Health Management Society 2009, PHMSociety, San Diego, CA September 27 - October 1, 2009, 2009, .
GAŠPERIN, Matej, BOŠ KOSKI, Pavle, JURIČIĆ, Đani. . Prognosis of gear health using stochastic dynamical models with online parameter estimation : presented at Annual Conference of the Prognostics and Health Management Society 2009, PHMSociety, San Diego, CA September 27 - October 1, 2009, 2009, .
GRADIŠAR, Dejan, MUŠIČ, Gašper, LÖSCHER, Thomas. International Workshop Future Trends in Modelling and Simulation. Discrete event modelling, Ljubljana: Faculty of Electrical Engineering, 2009, .
Mentor (4.02)
PREGELJ, Boštjan. . Hibridni sistemi pri obravnavi motenj v nizkonivojskem vodenju procesov : doktorska disertacija, Ljubljana: [B. Pregelj], 2009, 140 str.
KLEINDIENST, Jani. . Sprotni avtomatski nadzor kvalitete izdelkov v procesu kosovne proizvodnje : doktorska disertacija = Monitoring of the product quality in manufacturing industries : doctoral dissertation, Ljubljana: [J. Kleindienst, 2009, X, 127 str.
BRINOVŠ EK, Lea. . Analiza delovanja multidimenzionalnih nelinearnih optimizacijskih metod brez omejitev : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov, Celje: [L. Brinovšek], 2009, VI, 113 str.
GYÖRKÖŠ , Staša. . Predstavitev optimalnih strategij za upravljanje zalog na primeru trgovske organizacije : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov, Celje: [S. Gyököš], 2009, XIII, 125 str.
KERŠ EVAN, Marijan. . Reševanje problema pregrevanja priključnih sponk elektronskih krmilij za izmenične motorje : diplomsko delo, Nova Gorica: [M. Kerševan], 2009, XII, 51 str.
INTIHAR, Marko. . Uporaba optimizacijskih tehnik pri reševanju praktičnih nelinearnih problemov : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov, Celje: [M. Intihar], 2009, XI, 110 str.
ZORZUT, Sebastjan. . Vodenje proizvodnje v procesni industriji z upoštevanjem ključnih kazalnikov učinkovitosti : doktorska disertacija, V Ljubljani: [S. Zorzut], 2009, III, 129 str.
GODENA, Giovanni. . Modelno usmerjen razvoj programske opreme za vodenje procesov : magistrsko delo, Maribor: [G. Godena], 2009, XV, 172 str.
TANKO, Vesna. . Kovariančne funkcije v modelih na podlagi Gaussovih procesov = [Covariance functions for Gaussian process models] : diplomsko delo, Ljubljana: [V. Tanko], 2009, 77 str.
PETELIN, Dejan. . Sprotno učenje modelov na podlagi Gaussovih procesov = [Incremental learning of Gaussian process models] : diplomsko delo, Ljubljana: [D. Petelin], 2009, 50 str.