Uvod v avtomatsko vodenje

Spletni učbenik

Juš Kocijan

Univerza v Novi Gorici

Nova Gorica

17 januar 2012

Description: Description: BD14710_

Spletni učbenik Uvod v avtomatsko vodenje je zbirka povezav na spletne strani, ki vsebujejo izobraževalne tiste vsebine, ki se obravnavajo pri predmetu Osnove avtomatskega vodenja na programu Gospodarski inženering prve stopnje. Kazalo prikazuje glavne teme, ki se obravnavajo pri predmetu in kaže na sklope spletnih povezav.

Knjiga Uvod v avtomatsko vodenje je bila pripravljena po vzoru na knjigo R. F. Stengla  Robotics and Intelligent Systems Virtual Textbook. Ker pa vsebine na spletu v slovenščini še ne dosegajo količine objavljenih angleških strani je knjiga pripravljena dvojezično. Na ta način je bralcu omogočen dostop do ustreznih strani v angleščini od tam naprej po želji in po možnostih tudi do drugih jezikov. Večino povezav kaže na strani  spletne enciklopedije Wikipedije, katere besedila se sme prosto uporabljati v skladu s pogoji uporabe.

Vsebina knjiga je dinamična – se stalno spreminja in dopolnjuje. Datum na začetku je datum zadnje inačice. Stare inačice niso hranjene.

Description: Description: BD14710_

 

Kazalo

Table of Contents

A. Signali

A. Signals

B. Modeliranje in simulacija

B. Modelling and simulation

C. Merilni in izvršni sistemi

C. Measurement and actuation systems

D. Kombinacijska krmilja

D. Logic control

E. Sekvenčna krmilja

E. Sequential control

F. Višji nivoji vodenja

F. Upper-level control

G. Načrtovanje vodenja

G.Control design

 

Description: Description: BD14710_

Copyright 2012 by Juš Kocijan. All rights reserved, except to those items previously copyrighted or in the public domain.

Description: Description: BD14710_

 

Povezave

Bookmarks Menu

A. Signali

A. Signals

Signal, Wikipedija, prosta enciklopedija

Signal – Wikipedia, the free encyclopaedia

Signali, E-študij

Continuous signal – Wikipedia, the free encyclopaedia

Osnove signalov, predstavitev

Discrete signal- Wikipedia, the free encyclopaedia

 

Analogue signal – Wikipedia, the free encyclopaedia

 

Digital signal – Wikipedia, the free encyclopaedia

 

Signal processing – Wikipedia, the free encyclopaedia

 

Signals and systems - Wikibooks

B. Modeliranje in simulacija

B. Modelling and simulation

Odvod, Wikipedija, prosta enciklopedija

Mathematical model – Wikipedia, the free encyclopaedia

Diferencialna enačba, Wikipedija, prosta enciklopedija

Frequency response – Wikipedia, the free encyclopaedia

 

Identification – Wikipedia, the free encyclopaedia

 

Curve fitting – Wikipedia, the free encyclopaedia

 

Simulation – Wikipedia, the free encyclopaedia

 

Computer simulation – Wikipedia, the free encyclopaedia

 

Numerical methods for ODE – Wikipedia, the free encyclopaedia

 

ScicosLab – Wikipedia, the free encyclopaedia

 

Scicos – Wikipedia, the free encyclopaedia

C. Merilni in izvršni sistemi

C. Measurement and actuation systems

Tipala, Wikipedija, prosta enciklopedija

Sensors – Wikipedija, the free encyclopaedia

Tipalo, Wikipedija, prosta enciklopedija

Sensor – Wikipedia, the free encyclopaedia

 

List of sensors – Wikipedia, the free encyclopaedia

Ventil, Wikipedija, prosta enciklopedija

Actuator – Wikipedia, the free encyclopaedia

Črpalka, Wikipedija, prosta enciklopedija

Robot actuators – Wikipedia, the free encyclopaedia

 

Valve – Wikipedia, the free encyclopaedia

 

Pump – Wikipedia, the free encyclopaedia

 

Amplifier – Wikipedia, the free encyclopaedia

D. Kombinacijska krmilja

D. Logic control

Logična vrata, MaFiRaWiki

Logic gate – Wikipedia, the free encyclopaedia

Krmilja, spletno gradivo

ControlWiki

E. Sekvenčna krmilja

E. Sequential control

Načrtovanje sekvenčnega krmilja in regulacije z izbranim krmilnikom, diplomsko delo

PLC – Wikipedia, the free encyclopaedia

 

IEC 61131 – Wikipedia, the free encyclopaedia

Diagram poteka, Wikipedija, prosta enciklopedija

Flow chart – Wikipedia, the free encyclopaedia

 

Introductory PLC programming - Wikibooks

F. Višji nivoji vodenja

F. Upper-level control

SCADA, Wikipedija, prosta enciklopedija

SCADA – Wikipedia, the free encyclopaedia

MES, Wikipedija, prosta enciklopedija

MES – Wikipedia, the free encyclopaedia

MES sistemi, predstavitev

CIM – Wikipedia, the free encyclopaedia

CIM, predstavitev

RTU – Wikipedia, the free encyclopaedia

 

Industrial control systems – Wikipedia, the free encyclopaedia

G. Načrtovanje vodenja

G. Control design

Sistemi, E-študij

Feedback – Wikipedia, the free encyclopaedia

Principi vodenja, predstavitev

Negative feedback – Wikipedia, the free encyclopaedia

 

Control systems – Wikipedia, the free encyclopaedia

 

Control engineering – Wikipedia, the free encyclopaedia

 

Control theory – Wikipedia, the free encyclopaedia

 

Controller (control theory) – Wikipedia, the free encyclopaedia

 

PID controller – Wikipedia, the free encyclopaedia

 

Step response – Wikipedia, the free encyclopaedia

 

Control Systems - Wikibooks